Aktualności

Zagubienie przesyłki z sądu przez operatora pocztowego a doręczenie zastępcze

Sąd Najwyższy zajął się ostatnio z pozoru błahą sprawą. Pełnomocnik strony w terminie awizacji przesyłki sądowej, która zawierała wyrok wraz z uzasadnieniem, nie mógł jej odebrać, bowiem została zagubiona.
Czytaj więcej

Egzekucja sądowa wynagrodzenia z umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

Wynagrodzenie za pracę korzysta ze szczególnej ochrony prawnej przewidzianej przepisami kodeksu pracy.
Czytaj więcej

Opłata półkowa nie tylko w sklepach wielkopowierzchniowych

Art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503) stanowi, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, a w szczególności pobierania innych n…
Czytaj więcej